• Ustanovljeno 1920

  • Ustanovljeno 1920

ZGODOVINA

 

 

1896 Češki ing. Špalek kupi mlin in začne s proizvodnjo kovinskih elementov, tudi ključavnic.
1908 Nova lastnica je Anne Hartmann.
1909 Podjetje prevzame dr. Hermann Bessemer KREINISCHE EISENWAREN FABRIK G.m.b.H. in Stein.
1911/12 Med delavci TITANA najdemo kasnejšega predsednika SFRJ – JOSIPA BROZA TITA.
1919 Proizvodnja prvih vdolbnih ključavnic in zagon livarne.
1920 Začetek delovanja livarne na sedanji lokaciji.
1922 Družba se poimenuje v “TITAN” HRVATSKO DIONIČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINO ŽELJEZOM, Zagreb.
1925 Tovarno kupi OLT iz Osijeka / Hrvaška.
1933-1939 Proizvodnja okovja za vrata, pohištvenih ključavnic, mlinčkov za kavo in mesoreznic. V letih pred 2. svetovno vojno je tovarna doživela skokovit napredek.
1933 Se je podjetje preusmerilo v izdelavo fitingov, pohištvenih ključavnic, tehtnic, uteži in različnih gospodinjskih strojčkov. Vojno je tovarna preživela nepoškodovana in je intenzivno nadaljevala s proizvodnjo omenjenih programov.
1945-48 TITAN postane državno podjetje v socialistični državi.
V 60-ih letih – se je dokončno oblikoval proizvodni program, ki z manjšimi spremembami tvori jedro današnjega razvoja Titana: posodobljena je bila livarna in obdelava litine in pričela se je proizvodnja cilindričnih ključavnic.
1962 Modernizacija opreme in pričetek proizvodnje cilindrov. Prvi izdelki za izvoz.
1974 Zagon prvega zmogljivejšega računalnika (IBM).
1990 Začetek procesa privatizacije.
1995 za sistem kakovosti smo pridobili certifikat ISO 9001, za kakovost izdelkov pa DIN certifikat za cilindrične ključavnice, kar nam je omogočilo obstoj na osvojenih tujih trgih in prodor na nove trge.
1996 V skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju je TITAN vpisan v sodni register kot delniška družba. Hkrati je doživljal organizacijske in statusne spremembe.
2001 Izločitev livarske dejavnosti. Livarna postane hčerinska družba poslovnega sistema Cimos in posluje z imenom CIMOS TITAN, livarna z obdelavo, d.o.o.
2004 Pridobitev standarda ISO 9001: 2008.
2009 Pridobitev okoljskega dovoljenja.
2013 V letu 2013 smo nadaljevali z reorganizacijo in optimizacijo družbe CIMOS TITAN s ciljem dolgoročnega uspešnega razvoja.
2014 CIMOS d.d. je svoj 100 % delež v družbi CIMOS TITAN, d.o.o. prodal sedanjemu lastniku. Istočasno se je spremenilo ime družbe v LIVARNA TITAN, d.o.o.
2017 V podjetju začne delovati prvi robot in s tem nove naložbe v avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnje.
2019 Nakup, montaža in zagon novih talilnih peči INDUCTOTHERM, ki omogočajo stabilno in energetsko učinkovito pripravo taline.
2020 Podjetje praznuje 100 – letnico livarske dejavnosti. Postavitev novega skladišča za fitinge.
2021 Zagon nove transferne linije za obdelavo fitingov, ki drasstično izboljša produktivnost in nadomesti veliko število starejših strojev. Vzpostavitev sistema CSRE za pregled energetske učinkovitosti posameznih strojev ter nadzor nad porabo ključnih energentov.
2023 Nakup novih strojev za izdelavo jeder po Croning postopku. Renovacija objektov po obsežnih poplavah.
2024 Vpeljava avtomatskega sistema nadzora formarskega peska, ki drastično izboljša kakovost pripravljene formarske mešanice in zmanjša livarski izmet. Širitev poslovanja na področju kovanja in visokotlačnega litja aluminija.
©Livarna Titan d.o.o. | Grafično oblikovanje: Art Design, Fotografije: Tomaž Berčič