Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (kratica JR STKTP NOO 2022-2025)

V današnjih časih je vključevanje in načrtovanje družbenih, okoljskih in ekonomskih učinkov v poslovne procese nujno, če želi biti podjetje dolgoročno uspešno in konkurenčno na trgu. Številna podjetja v svetu, pa tudi v Sloveniji dokazujejo, da je trajnostno načrtovano poslovanje poslovno koristno in da lahko hkrati dosegajo trajnostno in finančno uspešnost. V svoje poslovanje nenehno vključujemo vse dejavnike trajnostnega razvoja, ki smo jih želeli še nadgraditi s pomočjo podjetja Spirit in prijavo na razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (kratica JR STKTP NOO 2022-2025).

Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

V sklopu Akademije TKT bomo pod vodstvom dodeljenega zunanjega strokovnjaka v fazi A izvajanja projekta pripravili:

  • Dolgoročno trajnostno in krožno strategijo podjetja,
  • Portfelj idejnih projektov za uresničevanje trajnostnih in krožnih strategij,
  • Trajnostno, krožno in nizkoogljično naravnav poslovni model,
  • Predlog izvedbenega projekta, ki bo prispeval k uresničevanju trajnostne, krožne in nizkoogljične strategije, ki ga bomo v nadaljevanju prijavili v fazo B projekta.

Vrednost projekta je 34.770 Eur in je del ukrepov načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Projekt je v celoti sofinanciran s strani Evropske unije – NextGeneration EU.

ZAKLJUČEK FAZE A

 

Z veseljem sporočamo, da smo v začetku leta 2024 zaključili s fazo A v okviru projekta strateške trajnostne in krožne transformacije podjetja, podprto s strani SPIRIT Slovenija, javna agencija. Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

V sodelovanju z ekspertom smo od septembra 2023 do februarja 2024 v okviru 16 strokovnih delavnic naslovili ključna trajnostna in krožna načela na vseh področjih poslovanja podjetja in pripravili konkreten izvedbeni projekt. Z izvedbo inovativnih rešitev bomo znatno prispevali k reševanju trajnostnih in krožnih izzivov, kot so zmanjšanje porabe energije, manjši delež nevarnih odpadkov, zmanjšanje delovnih operacij in tako zvišanje konkurenčnosti podjetja.