• Ustanovljeno 1920

  • Ustanovljeno 1920

O PODJETJU

Livarna TITAN, d.o.o. nadaljuje dolgoletno tradicijo livarstva v Kamniku.

Začetki livarstva v Kamniku segajo v leto 1896 s pričetkom obrtniške proizvodnje pribitnih in vdolbnih ključavnic ter nasadil za vrata.

Leta 1922 je bila ustanovljena družba z imenom Titan. Proizvodnja cevnih spojnih elementov, t.i. fitingov, se je pričela leta 1933. Po drugi svetovni vojni je bila livarna posodobljena in je s svojimi kakovostnimi fitingi pomembno prispevala k razvoju družbe. Kmalu po letu 1960 je livarna močno povečala obseg proizvodnje. Z letom 2001 je postala hčerinsko podjetje skupine CIMOS. V tem obdobju je izvedla ekološko in tehnološko sanacijo ter pridobila okoljsko dovoljenje. Obdržala je obstoječi prodajno proizvodni program in danes z najnovejšimi tehnološkimi procesi proizvaja kakovostno belo temprano litino tako za proizvodnjo fitingov kot tudi za ulitke po naročilu kupcev po standardih GTW 35 do GTW 55 ter GTW S 38 z dobro varljivostjo.

Osnovna dejavnost družbe je ulivanje in obdelava ulitkov. Družba je specializirana za proizvodnjo ulitkov iz bele temper litine, to je termično obdelana jeklena litina. Sam proizvodni proces se deli na dve zaključeni celoti in sicer na livarno in na obdelavo. Livarski del zajema proizvodnjo taline, pripravo peska za kalupe in jedra, izdelavo jeder, ulivanje, čiščenje, ločevanje in prebiranje, tempranje in brušenje. Obdelava zajema cinkanje ulitkov in strojno obdelavo črnih in cinkanih ulitkov.

Našo kakovost potrjujejo kupci iz Srednje in Zahodne Evrope, kjer prodamo preko 90 % proizvodnje. Z razširitvijo nabora fitingov, tako po obliki, kot dimenziji, tržne deleže na novih trgih povečujemo, na tradicionalnih pa utrjujemo. S tržno usmerjeno zasnovo prodaje izdelke v največji možni meri prilagodimo zahtevam kupca in s pristno vezjo z odjemalci gradimo obojestransko zadovoljstvo.

©Livarna Titan d.o.o. | Grafično oblikovanje: Art Design, Fotografije: Tomaž Berčič