• Ustanovljeno 1920

  • Ustanovljeno 1920

TRADICIJA IN KVALITETA

Livarna TITAN, d.o.o. nadaljuje dolgoletno tradicijo livarstva na področju Kamnika. Začetki Titana segajo v leto 1896 s pričetkom obrtniške proizvodnje pribitnih in vdolbnih ključavnic ter nasadil za vrata. Začetki livarstva segajo v leto 1920, družba Titan pa je bila ustanovljena leta 1922. Proizvodnja cevnih spojnih elementov fitingov se je pričela leta 1933. Po drugi svetovni vojni je bila livarna posodobljena in je s svojimi kakovostnimi T-fitingi pomembno prispevala k razvoju družbe.

Kmalu po letu 1960 je livarna dosegla intenzivni razvoj. Z letom 2001 je postala samostojno hčerinsko podjetje skupine CIMOS. V tem obdobju je izvedla ekološko in tehnološko sanacijo in pridobila okoljsko dovoljenje. Obdržala je obstoječi prodajno proizvodni program in danes z najnovejšimi tehnološkimi procesi proizvaja kakovostno belo temprano litino, tako za proizvodnjo fitingov, kot tudi za ulitke po naročilu kupcev po standardih GTW 35 do GTW 55 ter GTW S 38, z dobro varljivostjo. Našo kakovost potrjujejo kupci iz Srednje in Zahodne Evrope, kjer prodamo preko 90 % proizvodnje. Z razširitvijo nabora fitingov tržne deleže na novih trgih povečujemo, na tradicionalnih pa utrjujemo. S tržno usmerjeno zasnovo prodaje izdelke v največji možni meri prilagodimo zahtevam kupca in s pristno vezjo z odjemalci gradimo obojestransko zadovoljstvo.

Temeljni cilji družbe Livarna TITAN so:

  • zadovoljni kupci
  • razvoj in donosna rast
  • ustvarjalni sodelavci
  • zdravo in varno okolje

 

fiting za mašilo
©Livarna Titan d.o.o. | Grafično oblikovanje: Art Design, Fotografije: Tomaž Berčič